DNA Vaderschapstest

Met de vaderschapstest van DNA Solum kunt u met grote precisie* laten vaststellen of een man de biologische vader is van een kind.

Er zijn verschillende redenen waarvoor een vaderschapstest gewenst kan zijn:

 • om na te gaan wie de biologische vader van een kind is
 • om, als vader, na te gaan of u echt de biologische vader bent van uw kind
 • om, in het kader van een procedure aan te tonen dat een man de biologische vader is van een kind (bijv. in het kader van een voogdij-, alimentatie-, of bezoekregeling)
 • om aan te tonen dat iemand net niét de biologische vader is van een kind. M.a.w. om het biologisch vaderschap uit te sluiten. (bijv. in het kader van een alimentatieregeling)

DNA-VaderschapstestBij deze test wordt zowel het DNA van het kind, als dat van de vermoedelijke vader onderzocht. De toevoeging van het DNA van de moeder van het kind doet de reeds grote nauwkeurigheid van het testresultaat nog toenemen (99,99 % i.p.v. 99,9 %), maar deze toevoeging is niet noodzakelijk om het vaderschap met grote zekerheid vast te stellen.

Verder is het ook mogelijk de vaderschapstest uit te breiden om het biologische vaderschap van meerdere kinderen vast te stellen.

Ook kunnen meerdere mogelijke vaders in dezelfde test onderzocht worden. Let wel: wanneer de 2 mogelijke vaders verwant zijn aan elkaar, is het vereist dat de moeder van het kind ook aan de DNA-analyse deelneemt.

DNA Solum biedt 2 soorten vaderschapstesten aan. Er is de informatieve vaderschapstest, en voor wat betreft de vaststelling van het vaderschap in gerechtelijke context, bestaat er tevens een rechtsgeldige vaderschapstest.

Voor de vaderschapstest werkt DNA Solum met een 21 genetische merker test. Deze test wordt wereldwijd aanzien als de meest betrouwbare wijze om het vaderschap te testen. De test is bovendien ISO 17025 gecertificeerd .

Indien u dit wenst kan u als vermoedelijke vader de vaderschapstest ook anoniem laten uitvoeren. Op deze wijze kunt u nagaan of u werkelijk de biologische vader bent van een kind, zonder dat anderen hiervan in kennis gesteld worden.

* Zou om enige reden DNA Solum er niet in slagen om het vaderschap met minstens 99,9% zekerheid vast te stellen of uit te sluiten op basis van de 21 overeenkomstige merkers van de DNA-profielen van de vermoedelijke vader en kind(eren) (en optioneel dit van de moeder), dan krijgt u de kosten van deze test terugbetaald.

Rechtsgeldige vaderschapstest:

In een gerechtelijke procedure is een informatieve vaderschapstest vaak niet voldoende. Hiertoe is een rechtsgeldige vaderschapstest vereist. Voor een rechtsgeldige test wordt gebruik gemaakt van dezelfde test als bij de informatieve vaderschapstest. De enige bijkomendheid is dat de test uitgevoerd wordt in het bijzijn van een onafhankelijke getuige. In de meeste gevallen is deze getuige de huisarts. De testresultaten van de rechtsgeldige vaderschapstest worden tevens bekrachtigd door een notaris. Door de ISO certificering kan deze test in een gerechtelijke procedure aangedragen worden als bewijsmiddel. De aanvaarding van de test als bewijsmiddel ligt, zoals bij alle bewijsmiddelen, in het oordeel van de rechter.

Klik hier om online de vaderschapstest aan te vragen. Na betaling ontvangt u binnen 1 à 2 werkdagen het testpakket.

We testen een uitgebreid scala aan DNA monsters

DNA Solum kan een uitgebreid scala aan monsters testen waaronder haarmonsters, bloedmonsters, tandenborstels en meer. Klik hier voor de volledige lijst met monsters die u kunt gebruiken voor uw DNA test.

Hoe neemt u deze zelftest af?

 • Belangrijk: gedurende 4 uur voor de test drink je geen koffie of thee, en rook je niet.
 • Was uw handen grondig, en spoel uw mond drie maal met warm water. Voor een kind is het voldoende om warm water te drinken zodat de mond gespoeld is.
 • U neemt de wattenstaafjes in de hand (let wel op dat u het wattengedeelte niet aanraakt met uw handen!) en u schraapt er mee langs de binnenzijde van uw wangen, zo’n 10 tot 20 maal. Dit is pijnloos en veroorzaakt geen verwondingen.
 • Laat de wattenstaafjes drogen gedurende 15 minuten. U kunt deze best op de rand van de tafel leggen, waarbij u er voor zorgt dat het wattengedeelte over de rand ligt en dus de tafel niet raakt! Let er bij deze handeling wederom op dat u het wattengedeelte niet aanraakt.
 • Plaats de wattenstaafjes in de bijgeleverde envelop.
 • Vul de gegevens van de testpersoon in op de envelop.
 • Doe ditzelfde voor alle betrokken testpersonen.
 • Steek deze envelop in de meegeleverde grote envelop, die u dan terugstuurt naar het opgegeven adres.
 • U ontvangt uw testresultaten binnen 4 à 5 werkdagen.

Nauwkeurigheid van de test:

 • wat betreft uitsluiting van het biologisch vaderschap is de test 100% nauwkeurig
 • wat betreft het aantonen van het biologisch vaderschap:
  • met DNA-monster van de vermoedelijke vader en het kind is de test in de regel 99,9 % nauwkeurig
  • met DNA-monster van de vermoedelijke vader en het kind én toevoeging van DNA-monster van de moeder, is de test in de regel 99,99 % nauwkeurig